Geluidsoverlast voorkomen met MAT Afbouw

Een horecabedrijf, waar muziek gemaakt en gedraaid wordt, én bewoners van de bovenliggende appartementen tevreden houden, is een uitdaging die MAT Afbouw graag aangaat.

Het vraagt namelijk om specifieke kennis en uitvoering in de afbouw van de ruimte waarin het horecabedrijf gevestigd is. Een reductie van maar liefst 60 dB(A) wordt niet zomaar bereikt, maar MAT Afbouw maakt het mogelijk.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr LT

Het horecabedrijf heeft een vergunning voor een geluidsproductie van 85 dB(A). Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr LT) van geluid in woningen mag normaal gesproken niet hoger zijn dan 35 dB(A), maar omdat in dit geval het spectrum pop (er wordt popmuziek geproduceerd en gedraaid) van toepassing is, is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op 25 dB(A) gesteld. Dat is een niet of nauwelijks hoorbaar geluidsniveau.

Voorzetwanden en plafonds die geen trillingen doorgeven

De reductie van 60 dB(A) wordt onder andere gehaald door het plaatsen van gipskarton voorzetwanden die geen trillingen doorgeven. Het grootste effect heeft echter het trillingsvrije plafond, dat opgehangen is aan een houten regelwerk. Wat volgt is een speciaal afgestemd pakket van osb-beplating en geluidremmend isolatiemateriaal, afgewerkt met drie lagen gipskartonplaat van 12,5 mm.

Project Woon- en winkelcentrum Buenos Aires, Kop van Lombok, Utrecht

Het project waarop MAT Afbouw werkt aan de grote geluidsreductie, is een project van Bouwfonds Ontwikkeling. In Utrecht, op de Kop van Lombok, wordt het nieuwe woon- en winkelcentrum Buenos Aires gerealiseerd. Op de begane grond van het gebouw, aan het Moskeeplein, is ruimte gereserveerd voor horeca.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveau

Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:…

Lees verder op de website van Rijkswaterstaat.

Geluidsoverlast voorkomen

Geluidsoverlast voorkomen