MAT Afbouw innovatie bij nieuwbouw TU Delft

TU_DELFT_MAT_AFBOUWMAT Afbouw start – in opdracht van bouwcombinatie Hurks Bouw ‘s-Hertogenbosch – in januari 2015 met de afbouw van een fraai state-of-the-art gebouw voor de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) van de TU Delft.

Afbouw met metal stud wanden en plafonds

De hoge bouwkundige en installatietechnische eisen lieten het bouwproject starten met een trillingsarme fundering, om de uiterst gevoelige proefopstellingen in de hoogwaardige laboratoria niet te laten verstoren door bijvoorbeeld passerend verkeer. Dit principe wordt doorgetrokken in de gehele constructie van de nieuwbouw en dus ook in de afbouw met metal stud wanden en plafonds.

Proefwanden en -plafonds getest en goedgekeurd

Eind 2013 werd MAT Afbouw gevraagd proefwanden en -plafonds te maken die aansluiten bij de hoge eisen ter voorkoming van trillingen. Specifieke metal-stud details zijn door MAT Afbouw doorontwikkeld en geoptimaliseerd, mede op basis van de grote ervaring en deskundigheid die bij eerdere projecten werd opgedaan.

Deze details zijn vervolgens uitvoerig getest en akkoord bevonden. Dat leidde tot de mooie opdracht voor de afbouw van de hightech laboratoria, onderwijs- en kantoorruimten van de faculteit.

Als het project klaar is zullen er op 30.000 vierkante meter meer dan 600 medewerkers en 800 studenten actief zijn.

Meer over nieuwbouw Faculteit Technische Natuurwetenschappen TU Delft

Website TU Delft

Website Ector Hoogstad Architecten

Website Hurks Bouw


Nanobiologie is een heel jong onderzoeksveld. Pas sinds enkele jaren is het technisch mogelijk om onderzoek te doen op de schaal van één molecule. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de interactie tussen eiwitten en DNA. De wetenschappers willen dit werk aanvullen met celbiologie, om de processen die ze waarnemen ook in levende cellen te kunnen volgen. De extreem trillingsarme laboratoria die in het nieuwe gebouw komen, zijn voor dat soort onderzoek heel geschikt.


Youtube video: Realisatie nieuw faculteitsgebouw TU Delft


Innovatie TU Delft

Innovatie TU Delft